12 June - U16 Girls Field 2 - Sydney University V Coomera Crushers